M & H Granit s.r.o. - Lom na žulu

Jakostní a technologická charakteristika žuly

     Na vzorku byla provedena série zkoušek, která plně umožňuje vyhodnocení podle ČSN 72 1800 – Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky. Navíc byla provedena zkouška leštitelnosti, která je rozhodující pro ušlechtilou kamenickou výrobu a byla stanovena přirozená radioaktivita v laboratoři Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
     Ložisková surovina je petrograficky určena jako amfibolicko-biotitický granodiorit blatenského typu. Je středně zrnitý a nevýrazně porfyrický, jeho barva je šedá, světle kropenatá. Průměrná velikost zrn se pohybuje mezi 2-3 mm, převládající minerály jsou draselný živec, plagioklas a křemen.
       Předmětem těžby je pouze zdravá hornina, vytěžené bloky jsou používány pro ušlechtilou kamenickou výrobu. Zpracování drobnějších kusů kamene na hrubé kamenické výrobky se neprovádí i když fyzikálně-mechanické vlastnosti ložiskové suroviny jsou pro hrubou kamenickou výrobu velmi dobré a ve všech parametrech splňují požadavky ČSN 72 1800 na magmatické horniny skupiny I (hlubinné), podskupiny a)(světlé). Objemová hmotnost je 2,685 g/cm3, hmotová nasákavost je 0,20 %. Pevnost tlaku za sucha je 141 MPa. Je velmi důležité, že vysokých pevností je dosahováno i po 25 zmrazovacích cyklech – v tlaku 114 MPa, v tahu za ohybu 12 MPa. Tím je dosaženo i vyhovujících součinitelů mrazuvzdornosti – v tlaku 0,81 a v tahu za ohybu 0,85. To znamená, že surovina je odolná proti klimatickým vlivům a je vhodná i pro výrobky určené pro exteriéry.  
       Také výsledky dalších doplňujících zkoušek jsou velmi dobré a vyhovují požadavkům příslušných norem pro konkrétní kamenické výrobky. Ložisková surovina je tedy vhodná pro výrobu surových bloků, obkladových a dlažebních desek, obrubníků a krajníků, dlažebních kostech, stavebních prvků apod.  
        Vzhledem k nízkým naměřeným hodnotám přirozené radioaktivity je surovina podle vyhlášky MZd ČR 76/91 vhodná i pro výrobu prvků určených pro bytovou výstavbu. Opracovatelnost byla určena jako méně snadná, odpovídající 2. obtížnostní skupině.  
       Z hlediska ušlechtilé kamenické výroby je nejdůležitější vlastností leštitelnost kamene. Při zkoušce leštitelnosti na vzorku v Hořicích (ZKK) byla leštitelnost klasifikována stupněm II B, bylo tedy dosaženo vysokého lesku, mírně přerušovaného.  
       Při zkoušce změny barvy zvětráváním k žádným změnám barvy nedošlo. Naleštěná surovina je tedy barevně stálá a výrobky z ní jsou vhodné (také vzhledem k dobré odolnosti vůči mrazu) i pro exteriéry.  
       K totožnému výsledku se dospělo i při průzkumu v roce 1978, což mimo jiné svědčí i o dobré kvalitě suroviny.  
  Surovina vyhovuje:  
  ČSN 72 1800 "Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky"  
  ČSN 72 1810 "Prvky z přírodního kamene pro stavební účely"  
  ČSN 72 1820 "Obkladové a dlažební desky z přírodního stavebního kamene"  
  ČSN 72 1850 "Obrubníky a krajníky"  
  ČSN 72 1860 "Kámen pro zdivo a stavební účely"  
  TNSK 03/93 "Dlažební kostky z přírodního kamene"  
 

Kamenictví Měsíček

| Psč Měst a Obcí | Průmyslové poradenství | Ferier - svářečky | Střešní nosiče | Ttlononline | Optimalizace-seo |